Neste kull med Dvergschnauzere planlegges våren 2014 - Klikk her for detaljer om kullet

Next litter of Miniature Schnauzers is planned Spring 2014 - Click here for detailes

 

Riesen-kull ventes mai 2014. Mer om kullet her

Litter of Giants is expected in May 2014. More about the litter here