Generell rasefakta

Black Emac Joanne Jefferson - Jonne

Maren Brems Madonna - Donna

Klikk på navnet for mer informasjon om hver enkelt hund.

Click the name to see more.