Avlsmål/Breeding

Alle valpekullene våre er planlagt utifra langsiktige mål med avl. Vi avler ikke valper for å "bare ha et kull" og vi gjør kun kombinasjoner hvor vi selv kunne tenke oss en valp. Håpet er at alle kull skal bidra til en positiv utvikling for rasen.

Vi legger ned mye jobb i valg av avlsdyr når det gjelder gemytt, helse og avler heller ikke på hunder som vi ikke anser som vakre og rasetypiske. Statistikken over mitt oppdrett til nå viser at en høy andel av røntgede Black Emac hunder er HD og AA fri. Alle øyenlyste hunder unntatt èn er uten anmerkning og mange har gjort det bra innen utstilling. Noen få er trent innen bruks/lydighet med gode resultater og de som er mentaltestet har også rasetypiske beskrivelser. Jeg jobber hardt for å opprettholde denne statistikken og alle mine kull er avlet ut fra tanken om at nettopp den tispen og hannen er den beste kombinasjonen jeg klarer å finne på det tidspunktet.

We only breed dogs with a nice temperament and dogs that are good looking from our point of view. I am very proud of my statistics so far. A High prosentage of Black Emac dogs that have been x-rayed are free of hips-dysplathia, all of those who had their eyes examined are found free from inheritable eye-diseases, except for one. A lot of the off-spring did very well on shows and some have great results from working and mentality-tests. I work hard to keep up this good results!

Vi avler først og fremst aktive, sunne familiehunder, og krever at valpene skal være familiemedlemmer i sine nye hjem. Imidlertid må man være klar over at Riesenschnauzeren er en brukshund som krever psykisk og fysisk aktivitet for at den skal slappe av innendørs og være fornøyd med livet. Vi forsøker også å avle fram vakre hunder fordi vi mener at en Riesen skal se ut som en Riesen og ikke en eller annen blandingshund. Vi lover imidlertid aldri at en valp blir en bra utstillingshund - det er i tilfelle en bonus som kommer i tillegg til en god familiehund og turkamerat / brukshund. Vi er selvsagt glad om noen konkurrerer med en hund fra oss, enten dette er inne bruks, lydighet, utstilling eller annen hundesport. Dette blir da en del av evalueringen på det oppdrettet vi driver, i tillegg til eiers egen opplevelse av hunden og helsevurderinger.

Most of all we breed active pets and family-members. As a buyer of Giant Schnauzer, it is important to be aware of the fact that this is a Working dog that requires a lot of activity. We also try to breed good looking show dogs, but we don't guarantee that when selling a 8 weeks old puppy.

Vi jobber først og fremst for å befeste en god type Riesen- og Dvergschnauzere med følgende prioritering i avlsarbeidet:

  1. Godt gemytt og god helse.

  2. God og funksjonell kroppsbygning med kort kropp og gode vinkler.

Les om helse her

Les om mentalbeskrivelser her

Rasestandarden for Riesenschnauzer og Dvergschnauzer finnes på NKK sin hjemmeside.

When we are planning our breeding, we most of all try to establish a good type of both Giant and Miniatures by the following prioroties:

  1. Nice tempeament and good health.

  2. Good and funktional bodies with a short back and good angulations both front and rear.

For spesielt sort Dvergschnauzer gjelder det at vi streber etter en god, naturlig, svart farge. Det er dessverre slik at en del land nedover i Europa og USA i utstrakt grad har farget sine hunder for å oppnå bedre utstillingsresultater. I og med at vi henter en del av de norske avlsdyr fra andre land, har også vi fått merke at L'Oreal og andre kunstige fargestoffer dessverre ikke går i arv... Det er vanskelig for meg som oppdretter å vurdere en hunds avlsverdi om jeg ikke vet hva som er dens naturlige farge. Svart er en krevende farge å avle på, og vi bør jo ikke gjøre det verre for oss selv med å holde på med denne juksingen. Ikke minst gjelder også at hårfarge er sterke saker som jeg ikke syntes vi bør utsette våre hunder for, sett fra et dyrevernmessig synspunkt.

Especially breeding the Miniatures we are looking for a nice and natural black colour. Unfortunately some people colour their dogs to get better show-results and that has made the breeding of black dogs even harder than it had to be. We show our own dogs to measure our breeding and to select the breeding dogs. Dog-shows is absolutely not only a beauty-show, but one of the ways to select what dogs to breed and not. I also mean that colouring of a dog is cruelty to animals!

Alle valper født hos oss blir regelmessig behandlet mot innvollsorm så lenge de bor her og blir sosialisert i hjemmemiljø med ulike mennesker, også barn, andre hunder og andre dyr forøvrig. I tillegg får de oppleve ting som hører med til dagliglivet for de fleste, slik som bilkjøring, vaskemaskin, støvsuger og andre ting.

Valpene leveres med en helseattest fra veterinær, de er vaksinert èn gang, de er ID-merket og de registreres i Norsk Kennel Klubb. Hver valp får med seg en valpepakke bestående av informasjonsperm, teppe, fôr og halsbånd/kobbel.

Every litter we breed are treated against internal parasites (worms) several times before leaving us. The puppies are socialized in different surroundings and in our house. Puppies are sold after a health examination from the veterinarian, they have got their first vaccination, they are marked with a microship for identification and they are registered in the Norwegian Kennel Klub. All puppies are delivered with a package of food, information, collar & lead and a mat.

Interesserte er velkommen innom for å treffe hundene våre eller ringe/maile for å få mer informasjon.

Please contact us if you want more information.