Black Emac My Macy Magee - Macy

f:09.06.2007 - 19.03.2009

HD: A, AA: A

Excellent (CK) fra Verdensutstillingen i Stockholm 2008

"If love alone could have saved you, you never would have died"

Macy var en datter fra Geo sitt siste kull og vi bare måtte ha igjen noe hjemme etter Geo som har vært en fantastisk avlshund. Macy var bølla i valpekullet og vi fant ut at det kanskje var lurt at hun fikk litt mer tid med grenser fra mor Geo... Macy utviklet seg ikke slik vi hadde håpet mentalt. Vi så tidlig at hun manglet noe vesentlig i forhold til avreagering og til tross for bedring underveis så vi nå dessverre at utviklingen gikk i feil retning tross alle våre forsøk med å trygge henne, trene sosialt, gi henne alene-tid og la henne bli voksen.

Livet forble et stort mysterium for vår lille Macy-mus og ville nå la henne slippe unna sine redsler - farvel lille Macy-min, jeg håper du har fred nå!