Helse på Schnauzervariantene

Heldigvis er schnauzervariantene kjent for å være friske raser. For at det skal fortsette slik, fordres det at oppdrettere tar hensyn til helse i sitt avlsarbeid.
Under er en oversikt over de vanligste lidelsene som schnauzervariantene kan få. Det finnes selvfølgelig også andre lidelser/sykdommer på rasene, men de er mer sjeldne og vil ikke bli nevnt her.

Øyenlidelser

PRA= Progressiv retinal atrofi.
PRA refererer til en gruppe av genetiske øye sykdommer hvilket retina (netthinnen) degenereres, med resultat blindhet. PRA er funnet i mer enn 70 raser også på mennesker men da med et annet navn. Det er flere kjente varianter av PRA men alle med ulike genetiske defekter. Typene varierer i aldersforskjell og graden av symptomer/utvikling av sykdommen, men alle varianter fører til blindhet. I USA jobbes det med å finne DNA-nøkkelen til sykdommen på Dvergschnauzer.
Med forbehold om variasjon, så er PRA recessiv d.v.s

Katarakt=grå stær
Katarakt er betegnelsen på en blakking eller fortetning av øyets linse som normalt er glassklar. Katarakt kan skyldes skade på øye, stoffskiftesykdom (f.eks diabetes) forgiftning, infeksjon. Sykdommen kan være sekundær til andre sykdommer (f.eks PRA). Hos de fleste hunder med katarakt skyldes den arv.

Urinstein=krystaller/steiner i urinen

Forekomsten er kjent hos dvergschnauzer. Urinstein er et resultat av at visse mineraler spesielt fosfor og magnesium (struvitt som er den vanligste) krystalliseres i ruin. Struvitt er påvist i de fleste raser, i de fleste land og hos hunder i alle aldre. Hunden blir behandlet med antibiotika for å forhindre urinveisinfeksjon og ved endring av dietten. Det finnes i dag diettfòr som er spesielt sammensatt for å løse og forebygge dannelse av struvitstein, dette fås kjøpt hos dyrlegen. Det foreligger rasedisposisjoner, men eventuell nedarving er ikke kjent.

HD=Hofteleddsdysplasi på Riesenschnauzer

HD er en utviklingsforstyrrelse som skyldes at hunder som er genetisk disponert for lidelsen kan utvikle HD dersom de utsettes for ugunstige miljøfaktorer. HD er en skjelettlidelse i hoftene der hoftekulene ikke ligger godt nok inne i hofteskåla eller at hofteskålene er for grunne og ikke slutter tett rundt hoftekulene. På enkelte hunder med HD vil en også se at det utvikles forkalkninger i hoftene på grunn av feilstillingen, og dermed feilbelastning i hoften. HD graderes i skalaen A-E, der A og B er fri for HD, C tilsvarer den gamle graderingen svak grad, D tilsvarer middels og E tilsvarer sterk grad av HD. For å unngå HD i best mulig grad bør kun hunder som er frirøntget brukes i avl. NKK krever at HD-status er kjent på foreldredyr det skal registreres valper etter, men det foreligger ikke krav om status fri. I tillegg til en eventuell genetisk disposisjon, mener veterinærene at feil fôring og hard trening i ung alder kan påvirke utvikling av HD.

AA= Albueleddsartrose på Riesenschnauzer

Denne lidelsen er enkelt fortalt det samme som HD, men befinner seg i albueleddet. Den forekommer i liten grad på Riesenschnauzer og NKK krever ikke kjent AA-status på foreldrene for å registrere valper

Epilepsi

Epileptisk anfall er en betegnelse på kortvarige og plutselige innsettende irritasjonstilstander i deler av hjernen. Anfallene kan forårsakes av sykelige forhold både i og utenfor hjernen. Enkelt forklart er et epileptisk anfall en situasjon der hjernen er overaktiv i forhold til å sende signaler – ”signalene i hjernen går berserk”
Idiopatisk epilepsi er en tilstand hvor man ikke kan finne årsaken til anfallene. Det antas at disse hundene har en genetisk bestemt lav krampeterskel.
Ervervet epilepsi kalles når man kan ettervise patologiske forandringer i hjernen, eller det finnes en stoffskifteforandring som kan forklare anfallene. Hjerneforandringer kan være et resultat av en tidligere hjerneskade på grunn av infeksjoner eller ytre skade. Hos eldre dyr kan svulster være årsak. Ulike kjemikalier eller andre sykdommer i kroppen kan også fremkalle epileptiske anfall uten at det foreligger en opprinnelig epilepsi

Hypotyreose – stoffskiftesykdom

Hypotyreose er en stoffskiftesykdom som i noen grad finnes hos mange raser, og noe mer enn gjennomsnittelig hos Riesenschnauzeren. Sykdommen kan skyldes svikt i skjoldbruskkjertelen eller feil i hjernens signaler ift produksjon av Tyroxin. Hypotyreose er ikke noe stort problem på rasen, men må taes hensyn til i avl. Syke individer skal ALDRI brukes i avl og man bør ikke parre to individer der begge har slektninger med sykdommen. Sykdommen er vanskelig og diagnostisere ettersom hunder kan ha midlertidig lavt Tyroxinnivå avhengig av trening, fôring, kjønnshormoner, medikasjon (bl.a Kortison som brukes ved allergi og huggormbitt), andre sykdommer o.s.v.

Symptomer på Hypotyreose:

Feilbehandling med Tyroxin når det ikke foreligger Hypotyreose vil ødelegge skjoldbruskkjertelen og gi uopprettelige skader som medfører at hunden må gå på livslang medikasjon. Flere tester over noen måneder bør derfor foreligge FØR medisinering settes i gang.

Dersom du mistenker at hunden din lider av Hypotyreose må du kontakte veterinær som vil foreta en klinisk undersøkelse av hunden, sjekke ut sykehistorie og ta blodprøver. Sykdommen er forholdsvis enkel og medisinere, men medikasjonen vil være livslang og vil kanskje måtte justeres underveis i hundens liv.

 

 Helse på Black Emac-hunder

Jeg vektlegger helse sterkt i mitt avlsarbeid og helsekravene må aldri vike for skjønnhets- eller brukskrav på de hunder jeg velger å bruke i avl. Jeg har i noe utstrekning importert hunder og har benyttet utenlandske hunder i mitt avlsarbeid. Når man gjør slike valg, må man stole på de opplysninger man får fra utenlandske eiere i tillegg til at man i den utstrekning det er mulig, setter seg inn i det som finnes av opplysninger om blodslinjene. Dette er jo selvsagt en avveining opp mot ønsket om å få inn nye blodslinjer til Norge og å unngå en situasjon med for liten genetisk variasjon. Til nå har jeg, med noen unntak, fått gode resultater av mine valg og under finner du statistikk hentet fra NKK's DogWeb over mitt oppdrett. Dette er en statistikk jeg er stolt over å kunne presentere. Til nå er kun èn Black Emac hund øyenlyst med anmerkninger på øyne. Ift HD- eller AA-røntgen med anmerkning så har jeg fått en del av dette etter kun èn av mine avlstisper og hun er nå tatt ut av avl

Selvsagt er ikke alle hunder fra oss HD- og AA-røntget og i tillegg øyenlyst. For å stimulere til at flere valpekjøpere røntger sine hunder innførte vi fra og med vår M-kull en ordning der vi tilbakebetaler kr. 1000,- når hunden har en kjent HD-status.

Navn på hund:

Reg.Nr.

Tittel

Kjønn

HD

AA

Øyediag.

Diag.dato

Rase

Black Emac A Lexi

01528/02

 

T

A

 

FRI

16/11-2004

Riesenschnauzer Sort

Black Emac A Quicky By Fritz

01525/02

N UCH

H

A

A

ECVO-fri

19/9-2006

Riesenschnauzer Sort

Black Emac A Samson

01522/02

 

H

 

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Adina

01526/02

 

T

 

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Adino

01519/02

 

H

 

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Akita

01527/02

 

T

 

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Alexander Den Store

01523/02

 

H

 

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Alf Trygve

01524/02

N UCH

H

A

A

FRI

16/4-2005

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Arkan

01521/02

 

H

B

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Atos

01520/02

 

H

 

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Balder

13025/02

 

H

B

 

FRI

17/6-2003

Dvergschnauzer Sort/Silver

Black Emac Barba Bouv Buffy

13029/02

 

T

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Be Ronja

13028/02

 

T

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Bingo

13026/02

N UCH

H

 

 

ECVO-fri

23/10-2007

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Blinka

13030/02

 

T

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort/Silver

Black Emac Boomer Born Pepper

13027/02

 

H

 

 

FRI

7/5-2004

Dvergschnauzer Salt/Pepper

Black Emac Candy In Black

20881/03

N UCH

T

A

 

ECVO-fri

6/2-2008

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Cartoon Catkiller

20884/03

 

T

 

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Cartoon Catwalker

S61302/2003

 

T

A

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Cartoon Modesty

20882/03

 

T

A

 

ECVO-fri

19/4-2006

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Ce Aro

20879/03

 

H

A

A

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Cebalder

20878/03

 

H

 

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Cejavo

20880/03

 

H

A

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Danish Fabian

21250/03

 

H

 

 

ECVO-fri

1/8-2006

Dvergschnauzer Sort/Silver

Black Emac Danish Fax

21251/03

 

H

 

 

FRI

27/2-2005

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Danish Lukas

21249/03

 

H

 

 

FRI

30/8-2005

Dvergschnauzer Sort/Silver

Black Emac Danish Marco Von Hagen

21248/03

 

H

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort/Silver

Black Emac Danish Nala Nonstop

21252/03

 

T

 

 

ECVO-fri

19/12-2005

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Danish Nera

21253/03

 

T

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Electric Trigger

21256/03

 

H

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Ero V Fossbakken

21255/03

 

H

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Eros

21254/03

 

H

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Every Bodys Miracle

21257/03

 

T

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Flowers At Felicia's

20772/04

 

T

A

A

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Flowers For Emma

20770/04

 

T

A

A

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Flowers In A Taxi

20771/04

 

T

 

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Gambler To Dolma Ling

22389/04

N UCH

H

 

 

ECVO-fri

4/12-2006

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Gambler's Buddy

22390/04

 

H

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Gambling Bonzo

22388/04

 

H

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Ganster Gambler

22392/04

 

H

 

 

FRI

14/10-2005

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Gentleman's Charm

22387/04

N UCH

H

A

 

FRI

30/7-2005

Dvergschnauzer Sort/Silver

Black Emac Geofferey

22391/04

 

H

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Hell Of A Heartbreaker

24619/04

 

T

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Herold Rex

24616/04

 

H

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Hopefull Aiwa

24617/04

 

T

 

 

ECVO-fri

19/4-2007

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Hot Nikita

24618/04

 

T

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Italian Bajez

06075/05

 

H

A

A

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Italian Ibsen

06076/05

 

H

 

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Italian Impression

06078/05

N, DK UCH

T

A

 

ECVO-fri

18/1-2008

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Italian Indiana

06077/05

 

T

 

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Italian Intermezzo

06079/05

N, DK, Int UCH

T

A

A

ECVO-fri

30/10-2007

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Jimmy Jefferson

02561/06

 

H

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Jackie Jefferson

02564/06

 

T

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Joanne Jefferson

02563/06

 

T

 

 

ECVO-fri

01/02.2011

Dvergschnauzer Sort

Black Emac John - John Jefferson

02562/06

 

H

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Kevin

07550/06

 

H

A

 

 ECVO-fri

 11/08-2008

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Kim Russian

07547/06

 N UCH

H

A

 

Mistenkt katarakt

 05/03-2009

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Kind Of Felix

07548/06

 N UCH

H

A

 

ECVO-fri

10/03.2010

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Kind Of Nico

07549/06

 

H

 

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Kindhearted Keeper

07551/06

 

H

A

A

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Lord Limerick

14153/07

 

H

 

 

 

 

Dvergschnauzer Sort

Black Emac Mango Man

21533/07

 

H

 B

 A

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Melody Porsche

21540/07

 

T

 

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Mico

21536/07

 

H

 A

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Mighty Storm

21535/07

  N, Int UCH

H

 A

 

 ECVO-fri

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Molly

21538/07

 

T

 D

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Morris

21537/07

 

H

 A

 A

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Mr Troy

21534/07

 

H

 A

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac My Dream Nikita

21539/07

 

T

 

 

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac My Macy Magee

21541/07

 

T

 A

 A

 

 

Riesenschnauzer Sort

Black Emac Naughty Norwegian     H         Dvergschnauzer Sort
Black Emac Neither Nor     H         Dvergschnauzer Sort
Black Emac Northern Light     T         Dvergschnauzer Sort
Black Emac Northernmost     T         Dvergschnauzer Sort
Black Emac Next to Northing     T         Dvergschnauzer Sort
Black Emac October Obama     H         Dvergschnauzer Sort
Black Emac October O'Kahn     H     ECVO-fri 10/03.2010 Dvergschnauzer Sort
Black Emac October Omaja     T         Dvergschnauzer Sort
Black Emac October Ophelia     T         Dvergschnauzer Sort
Black Emac October Olivia     T         Dvergschnauzer Sort
Black Emac Playboy Pingo     H B   ECVO-fri   Riesenschnauzer Sort
Black Emac Playboy Giantero     H D       Riesenschnauzer Sort
Black Emac Playboy Ross     H A       Riesenschnauzer Sort
Black Emac Playboy President     H B A     Riesenschnauzer Sort
Black Emac Playboy Castro     H B       Riesenschnauzer Sort
Black Emac Pin Up Paris     T A/C   ECVO-fri   Riesenschnauzer Sort
Black Emac Pin Up Power     T A       Riesenschnauzer Sort
Black Emac Pin Up Puma     T A A     Riesenschnauzer Sort
Black Emac Pin Up Julie     T D A     Riesenschnauzer Sort
Black Emac Pin Up Psofie    N, DK UCH T B A ECVO-fri   Riesenschnauzer Sort
Black Emac Quincy    N UCH H A A ECVO-fri   Riesenschnauzer Sort
Black Emac Quintus     H         Riesenschnauzer Sort
Black Emac Qubic     H B       Riesenschnauzer Sort
Black Emac Quebec     H A       Riesenschnauzer Sort
Black Emac Quint     H A A     Riesenschnauzer Sort
Black Emac Queen of Denmark   N, DK UCH T A/B   ECVO-fri   Riesenschnauzer Sort
Black Emac Q-Tee   N,Nord, Int UCH, DK & N v-12 T A C ECVO-fri   Riesenschnauzer Sort
Black Emac Qo-Qos   N, DK UCH T A A ECVO-fri 10/01-2012 Riesenschnauzer Sort
Black Emac Rikko     H         Riesenschnauzer Sort
Black Emac Run Mr.Bech     H E       Riesenschnauzer Sort
Black Emac Rock N'Riff     H D       Riesenschnauzer Sort
Black Emac Roses N'Diamonds     T         Riesenschnauzer Sort
Black Emac Rexie     T         Riesenschnauzer Sort
Black Emac Rock N'Punk     T         Riesenschnauzer Sort
Black Emac Rock N'Roll   N UCH T A A     Riesenschnauzer Sort
Black Emac Rythm N'Blues     T         Riesenschnauzer Sort
Black Emac Rise N'Shine     T D A     Riesenschnauzer Sort
Black Emac Rikke     T C A     Riesenschnauzer Sort
Black Emac Sir Bnham     H         Dvergschnauzer Sort
Black Emac Superplayboy     H         Dvergschnauzer Sort
Black Emac Savi     H         Dvergschnauzer Sort
Black Emac Stuart     H         Dvergschnauzer Sort
Black Emac Teddy The Thunder     H         Riesenschnauzer Sort
Black Emac Touch of Thunder     H A A     Riesenschnauzer Sort
Black Emac The Edit     T         Riesenschnauzer Sort
Black Emac The Molly     T         Riesenschnauzer Sort
Black Emac Tribute to Buffy   N JR vinner-12 T B       Riesenschnauzer Sort
Black Emac Tutti-Frutti     T A A     Riesenschnauzer Sort
Black Emac Tara     T         Riesenschnauzer Sort
Black Emac Toya     T         Riesenschnauzer Sort
Black Emac Uno Bajas     H         Riesenschnauzer Sort
Black Emac Ulianna     T         Riesenschnauzer Sort
Black Emac Uchira     T         Riesenschnauzer Sort
Black Emac Ugly Ursula     T         Riesenschnauzer Sort
Black Emac Unforgettable Fiona     T         Riesenschnauzer Sort
Black Emac Ugly Betty     T         Riesenschnauzer Sort